ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าชาวไทยคิดส์

เข้าสู่เวบไซท์ ไทยคิดส์