โปรแกรมนี้มีความสามารถเหมือนโปรแกรมจริงทุกอย่าง โดยจะมีเพลงมาให้ทดสอบ 1 เพลง

วิธีการDownload
1. สร้าง Sub Directory ชื่อ KARADEMO
2. Clickที่นี่เพื่อ Download โดยกำหนดให้ไฟล์อยู่ภายใต้Sub Directoryที่สร้างขึ้น
3. พิมพ์ DEMO เพื่อ UNZIP ไฟล์
4. พิมพ์ PLAY เพื่อ RUN โปรแกรม