ขิม 7 หย่อง ชนิดกระเป๋าแข็ง

00000039.gif

ชื่อเรียกส่วนต่างๆของขิมแบบ "กระเป๋า"

1 ตัวขิม 2 ขอบฝาขิม 3 ไม้ตีขิม

4 ฝาขิม 5 หมุดยึดสายขิม 6 สลักกุญแจบนฝาขิม

7 สลักกุญแจบนตัวขิม 8 กระบอกเทียบเสียง 9 ช่องเสียง

10 หูหิ้ว 11 หย่องหนุนสายขิม 12 สายขิม

13 หย่องบังคับเสียง

ขิมชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างไปจากขิม 7 หย่องแบบขิมโป๊ยเซียนคือ นอกจากมีหย่องสำหรับ

หนุนสายขิมแถวละ 7 หย่องเหมือนกับขิมโป๊ยเซียนแล้ว ลักษณะอื่นๆจะแตกต่างออกไปมากที

เดียว ประการแรกตัวขิมและฝาขิมทำเป็นรูปคล้ายกับกระเป๋าเดินทางคือทำด้วยวัสดุแข็งทนต่อ

การขีดข่วน ช่างดนตรีไทยได้ประดิษฐ์ให้เหมาะในการนำติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆโดยทำ

"หูหิ้ว" ไว้เหมือนกับกระเป๋าเดินทาง หมุดยึดสายขิมก็ทำเป็น "หมุดเกลียว" ใช้กระบอกที่มีก้าน

สำหรับหมุนหมุดเพื่อเทียบเสียงแทนการใช้ฆ้อนตอก ส่วนที่ด้านในของฝาขิมทำเป็นแถบยางยืด

ไว้สำหรับเสียบไม้ตีขิม ตรงขอบฝาขิมติดกุญแจไว้สำหรับล็อคฝาขิมให้ติดกับตัวขิมและมีลูก

กุญแจสำหรับไขเปิดออกได้ พื้นใต้ตัวขิมติดปุ่มยางเล็กๆไว้ 4 มุมเพื่อกันครูดกับพื้น ลักษณะภาย

นอกนั้นบางร้านทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งมีขอบกลมมน บางร้านก็ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ทั้งนี้แล้วแต่รสนิยมของช่างผู้ผลิตแต่ละร้าน ขิม 7 หย่องดังที่กล่าวมานี้นิยมเรียกว่า"ขิมประเป๋า"

ซึ่งคิดและออกแบบประดิษฐ์ขึ้นโดยช่างดนตรีของไทย