ความเป็นมาของ คัมภีร์ฝึกตีขิม

โดย “ครูตั๊ก”

00000056.gif

00000057.gif

ท่านที่สนใจอยากจะเรียน ”ตีขิม” ทุกท่าน กรุณาแวะอ่านหน้านี้สักนิดก่อนที่จะเริ่มฝึกเรียนตีขิม

กัน หนังสือเล่มนี้ ผมใช้วิธีการนำเสนอในแนวที่มีความแปลกแหวกแนวออกไปจากตำราเรียน

ดนตรีไทยที่เคยมีกันมาคือผมใช้ ภาพการ์ตูน ซึ่งวาดด้วย “กราฟฟิกคอมพิวเตอร์” มาประกอบ

คำอธิบายวิธีตีขิม ภาพเหล่านี้ผมใช้จินตนาการของผมออกแบบ และลงมือวาดเองทุกภาพครับ

รับรองว่าอ่านสนุกและได้ความรู้ไปด้วย ตัวการ์ตูนต่างๆนั้น ผมใช้สัญญลักษณ์ของ “ปรมาจารย์

ตั๊กม้อ” และหลวงจีนน้อยใหญ่แห่งวัดเส้าหลินบนภูเขาซงซัวในประเทศจีนสมัยเมื่ออดีตกาล

นานมาแล้วมาเป็นตัวละครดำเนินเรื่องครับ สาเหตุที่นำเสนอด้วยภาพการ์ตูนก็เพราะเห็นว่า

เป็นสื่อที่น่าสนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ส่วนที่ใช้สัญญลักษณ์และเรื่องราวการฝึกวิทยายุทธ

ของวัดเส้าหลินมาดำเนินเรื่องก็เนื่องจากการฝึกวิทยายุทธของวัดเส้าหลินนั้นมีกระบวนท่า

แปลกๆ และมีชื่อเรียกกระบวนท่าซึ่งมีความหมายเป็นปริศนาชวนให้ขบคิด ทั้งยังมีขั้นตอนการ

ฝึกวิชาที่คล้ายคลึงกับการฝึกบรรเลงดนตรีไทยที่ผมได้รับการถ่ายทอดมาด้วยจึงเกิดแนวคิดใน

การเขียน “คัมภีร์ฝึกตีขิม”นี้ขึ้นโดยหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับผู้ที่อยากจะ

เรียนตีขิมบ้างไม่มากก็น้อย เอาละครับ ก่อนที่จะเริ่มเปิดคัมภีร์ออกมาศึกษากันก็อยากจะให

้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับประวัติของท่าน “ปรมาจารย์ตักม้อ” กันก่อนสักเล็กน้อยนะครับ