อุปมา อุปไมย

สวัสดีครับ ด้วยความร่วมมือของคุณ Mite โปรแกรมเมอร์ที่เพิ่งเข้ามาร่วมทำงานในกลุ่มไทยคิดฯจึงได้มีคอลัมน์ "สาระจากครูตั๊ก" เกิดขึ้นเป็นอีกวินโดวส์หนึ่งเพื่อนำบทความและข้อเขียนต่างๆที่ผมเคยเขียนไว้มาให้อ่านเพื่อประดับความรู้กัน ก็ต้องขอบคุณ คุณ Mite ไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

วันนี้ผมมีข้อเขียนที่น่าสนใจเอามาฝากให้อ่านกัน เป็นบทอุปมาอุปไมยบทหนึ่งใน 108 บทที่ผมเขียนไว้นานแล้ว บทอุปมาอุปไมยนี้ผมเขียนเป็นบทร้อยแก้วไว้ 108 บท และมีบทร้อยกรองซึ่งคุณรัชนี กูลวิสุตป์จิต ได้ประพันธ์ไว้อีก 108 บท มาประกอบด้วย หนังสือเล่มนี้จึงมีทั้ง บทร้อยแก้ว และ บทร้อยกรอง รวมกันถึง 216 บทด้วยกัน

วันนี้ผมนำเอาบทที่ 51 มาให้อ่านกันก่อนนะครับ

อุปมาอุปไมย บทที่ 51 "กระสุนเหล็กหุ้มสำลี"

อุปมา ธรรมดาก้อนอิฐนั้นมักแลดูหยาบกร้านแข็งกระด้างแต่แตกง่าย ส่วนลูกกระสุนเหล็กที่หุ้มด้วยสำลีนั้นแลดูนุ่มนวลแต่ทว่าหนักแน่นและคงทน สิ่งที่ "อ่อนนอก" แต่ "แข็งใน" จึงเป็นคุณลักษณะที่ดี

อุปไมย ธรรมดาคนพาลนั้นมักมีกิริยาก้าวร้าวหยาบคายและมีใจโลเล ส่วนบัณฑิตนั้นมีกิริยานุ่มนวลแต่มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง การมีมารยาทนุ่มนวลและมีจิตใจเข้มแข็งจึงเป็นคุณลักษณะของคนดี

จุดมุ่งหมายของอุปมาอุปไมยบทนี้คือต้องการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนระหว่างคนดีกับคนเลวว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร คนเลวหรือคนพาลนั้นมักแสดงกิริยาก้าวร้าวระรานผู้อื่นอยู่เสมอทั้งทางกาย วาจา หรือ ใจ (การคิดมุ่งร้ายต่อผู้อื่น) จึงเปรียบเหมือนก้อนอิฐหรือก้อนหินที่แลดูขรุขระหยาบกระด้างไม่น่าจับต้อง ส่วนคนดีนั้นมีกิริยามารยาทนุ่มนวลน่าคบหา เปรียบเหมือนใยสำลีที่นุ่มเนียนขาวสะอาดแต่มีจิตใจมั่นคงเข้มแข็งเหมือนลูกกระสุนเหล็กกล้า ภาพลักษณ์ของคนดีจึงเปรียบเสมือนลูกกระสุนเหล็กที่ห่อหุ้มไว้ด้วยใยสำลี ดูภายนอกจะนุ่มนวลไม่หยาบกระด้าง แต่ถ้าถึงคราวที่ต้องชนปะทะกันระหว่าง ก้อนอิฐ กับ กระสุนเหล็กที่ห่อหุ้มด้วยสำลีแล้ว ก้อนอิฐจะเป็นฝ่ายแตกละเอียดย่อยยับไปเพราะความเข้มแข็งของลูกกระสุนเหล็กที่ซ่อนตัวอยู่ในความนุ่มนวลของสำลี

สมัยก่อนเราสอนเด็กๆให้รู้จักแสดงกิริยามารยาทที่งดงาม รู้จักกาละเทศะในการ คิด พูด และทำ เราจึงมีทั้งคนเก่งและคนดีอยู่ในคนๆเดียวกัน สมัยนี้เราไม่ได้สอนเด็กๆอย่างที่กล่าวมา ปัจจุบันเราจึงมีคนที่ชอบระรานผู้อื่นทั้งโดยทาง กาย วาจา และ ใจ อยู่ดาดดื่นเต็มไปหมด สังคมของเราจึงมีแต่ความขัดแย้งและโต้เถียงทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงอยู่เป็นประจำ สร้างความสูญเสียให้กับประเทศชาติมิใช่น้อย เพราะมีแต่ก้อนอิฐเต็มไปหมด ผมจึงเห็นว่าเราควรจะสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นเหมือนกระสุนเหล็กหุ้มสำลีจะดีกว่านะครับ

(กลับไปสาระหน้าแรก)