เพลง เพลงเดี่ยวลาวแพน ทางของหลวงประดิษฐไพเราะฯ

ศิลปิน : โปรแกรมพิณผีเสื้อ Run บน Pentum 333 Mhz
ผู้ควบคุม : สิทธิศักดิ์ เสกอมรเลิศสกุล
ผู้ฝึกสอน: อาจารย์ ชนก สาคริก

Click ปุ่มขวาของ Mouse ที่นี่ แล้วเลือก Save เพื่อ Download เพลงลาวแพน สำหรับพิณผีเสื้อเวอร์ชั่น 1
Click ปุ่มขวาของ Mouse ที่นี่แล้วเลือก Save เพื่อ Download เพลงลาวแพน สำหรับพิณผีเสื้อเวอร์ชั่น 2
Click ปุ่มขวาของ Mouse ที่นี่แล้วเลือก Save เพื่อ Download Midi File เพลงลาวแพน