เพลงชมแสงทอง
SUN RAY

ประวัติเพลง ชมแสงทอง 3 ชั้น

เพลง "ชมแสงทอง 3 ชั้น" มีประวัติคู่กันมากับเพลง "ชมแสงจันทร์ 3 ชั้น" ดังนี้คือเดิมหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้นำเพลง "ต้นบรเทศ" อัตรา 2 ชั้นมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา 3 ชั้นโดยแต่งทำนองเพลงให้เป็นทางกรอเรียบๆมี ความเยือกเย็นเสมือนอยู่ในบรรยากาศยามค่ำคืนที่มีแสงจันทร์สุกสว่างและตั้งชื่อว่า เพลงชมแสงจันทร์
ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2478 ท่านได้แต่งทำนองดนตรีของเพลงชมแสงจันทร์ 3 ชั้นขึ้นใหม่ อีกทางหนึ่งโดยดำเนินทำนองและลีลาให้มีความอ่อนหวานและคึกคัก สดชื่นยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนชีวิตที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันใหม่และตั้งชื่อเพลงนี้ว่า"ชมแสงทอง"
เพลงนี้ยังมีชื่อที่นิยมเรียกกันอีก 2 ชื่อคือ "เพลงชมแสงจันทร์ (ทางเจ้าชู้)" เนื่องจากท่วงทำนองเพลงมีความอ่อนหวานและแฝงไปด้วยลีลาออดอ้อนหยอกเย้า อย่างมีความสุข ส่วนอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า "อรุณไขแสง" ซึ่งเรียกตามคำร้องที่ปรากฏ อยู่ในบทร้องวรรคแรก เนื้อร้องเพลงชมแสงทองบทนี้ คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง (บุตรีคนโตของหลวงประดิษฐไพเราะฯ) เป็นผู้นำมาใช้ขับร้องบรรเลงในงานฉลอง ครบรอบ 100 ปีเกิดของหลวงประดิษฐไพเราะฯ เมื่อปี พ.ศ.2524

บทร้องเพลง ชมแสงทอง 3 ชั้น

ท่อน 1แลดูอรุณไขแสงเรื่อเรืองแสงแดงเวหา
ท่อน 2ดูแฉล้มเหมือนแก้มกัญญาโสภาแรกรุ่นดรุณงาม
ท่อน 3ดาวเดือนเลื่อนลับเวหนสุริยนผ่องพื้นภูมิสาม
ท่อน 4แสงจับยอดไม้ใบงามวามวามน้ำค้างเคลือบใบ

(พระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง ศกุนตลา ในรัชกาลที่ 6)