1.1 กำเนิดและการแบ่งประเภทเครื่องดนตรี
1.2 เหตุใดจึงเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า "ระนาด"