5.4 เสียงระนาดเอกและวิธีการดำเนินกลอนเพลงแบบต่างๆ
ในหัวข้อนี้การนำเสนอจะทำในรูปแบบของ ซอฟต์แวร์ระนาดเอก ซึ่งคิดประดิษฐ์โดยทีมงาน ไทยคิดซอฟต์แวร์กรุ๊ป ผู้ชมจะต้อง Download ซอฟต์แวร์และข้อมูลเพลงไปชมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง โปรแกรมจะแบ่งเป็นสองไฟล์ เพื่อให้สะดวกในการบรรจุลงแผ่นDisketteขนาด 1.44 MB 2 แผ่น ท่านสามารถติดตั้งได้จาก Diskette หรือ จากHarddisk ก็ได้ เมื่อdownloadเสร็จแล้ว ให้ทำการrunโปรแกรม setup.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม

คลิ้กที่ชื่อFileเพื่อทำการDownloadโปรแกรม
1. Setup.Exe 1,454,080 Bytes
2. Setup.W02 1,106,634 Bytes
โปรแกรม Run ภายใต้ระบบปฎิบัติการ Windows 95/98

ภาพที่ผู้ชมเห็นจะเป็นภาพกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ของผืนระนาดเอกแบบ 21 ลูก มีจุดกลมแสดงตำแหน่งของหัวไม้ระนาดเอกในมือซ้ายและขวาเคลื่อนไหวไปตามลูกระนาด พร้อมทั้งมีเสียงระนาดเอกไม้แข็งดังประกอบอย่างสมจริง ซอฟต์แวร์ระนาดเอกนี้สามารถแสดงการ ตีเก็บ ตีสะบัด ตีกรอ ตีเสี้ยวมือ ตีขยี้ ตีกวาด และ วิธีตีระนาดเอกเอกอีกหลายวิธีได้อย่างไพเราะสมจริง สามารถกำหนดความ ช้า-เร็ว ในการบรรเลงได้ตามที่ต้องการ ในหัวข้อนี้จะมีเพลงให้ Download ไปฝึกบรรเลงได้อย่างน้อย 23 เพลง

Midi File ของเพลงที่บรรจุในโปรแกรม
1. ลาวดวงเดือน 2 ชั้น
2. แขกบรเทศ 2 ชั้น
3. เทพทอง 2 ชั้น
4. ขึ้นพลับพลานอก
5. เขมรไทรโยค 3 ชั้น
6. เขมรพายเรือ 2 ชั้น
7. แป๊ะ 3 ชั้น
8. มอญดูดาว 2 ชั้น
9. แสนคำนึง 3 ชั้น
10. ลาวดำเนินทราย 2 ชั้น
11. คลื่นกระทบฝั่ง 2 ชั้น
12. ทองย่อน
13. มอญยาดเล้
14. ชมแสงทอง 3 ชั้น
15. คางคกปากสระ
16. ทยอยญวน 2 ชั้น
17. ญี่ปุ่นรำพึง 2 ชั้น
18. มู่ล่ง (ทางหลวงประดิษฐไพเราะฯ)
19. ลาวคำหอม 2 ชั้น
20. ลิงกับเสือ
21. เขมรเอวบาง 2 ชั้น
22. เขมรเป่าใบไม้ 2 ชั้น
23. เขมรพระปทุม 2 ชั้น
24. ลาวสวยรวย 2 ชั้น
25. ลาวเสี่ยงเทียน 3 ชั้น
26. พม่าเขว