"เทพบรรทม" ผลงานล่าสุด
เพลงบรรเลงเครื่องสายสไตล์"กอไผ่"
แฟนประจำคงไม่พลาด
"ขอมดำดิน"
อีกชุดหนึ่งของกอไผ่ ฟังการ
บรรเลงเครื่องสายพร้อมเสียงร้องของ อ.อภิญญา ชีวกานนท์
"เพลงครูร่วมสมัย" รวมงานฝีมือหลากหลายลีลา ของลูกศิษย์ครูหลวงประดิษฐไพเราะ อันเป็นผลพวงจากการจัดงาน มหกรรมดนตรีฯ 120 ปี "ครวญหา"
ส่วนหนึ่งในผลงานเพลงของ ครูหลวงประดิษฐไพเราะ เพื่อย้ำถึงความเป็นอัจฉริยะกวี บรรเลงโดยวงกอไผ่
"สะบัดไม้บนสายเสียง ชุด 5" ล่าสุดของลีลาขิมสไตล์สากล ฝีมือบรรเลงของนักดนตรีรุ่นเยาว์ ควบคุมโดย อ.นิธิ ศรีสว่าง "แว่วเสียงขิม ๒"
บรรเลงขิมเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ต่อจากชุดแรก ซึ่งได้รับความนิยมสูง